Vi och vår miljö

En vanlig dag ska 5400 kvm på Haga Slott värmas upp och belysas. Råvaror, dryck och tvätt transporteras. Porslin, glas, grytor och karotter diskas. Logirum, konferenslokaler, matsalar och salonger städas. Vår bransch är resurskrävande i form av energi, transporter, avfall, inköp, vatten och livsmedel. Ansvaret är vårt att se till att bedriva verksamheten med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Vi arbetar aktivt med miljön både i de dagliga små frågorna och de stora och mer långsiktiga besluten. De åtgärder som genom åren tagits har resulterat i en utarbetad och väl förankrad policy och ett målinriktat miljöprogram.

Några konkreta exempel på vad det innebär i praktiken är:

  • Avancerad källsortering
  • Kompostering av organiska material
  • Minskade transporter till och från Haga Slott
  • Vattenavhärdare
  • Fettavskiljare
  • Energi- och vattenbesparingar
  • Minskning av mängden kemtekniska produkter och ökad andel miljömärkta produkter
  • Samordnande leveranser inom koncernen
  • Ökad andel ekologiska livsmedel till 15 %
  • Vi planerar för en investering av bergvärme

Man blir aldrig ”klar” med ett miljöarbete – vi strävar ständigt för att bli än mer miljövänliga.

Skriv ut
« Tillbaka
Haga Slott Sejour Mälardalen AB, Haga Slott, 745 93 Enköping, telefon 0171-41 47 00, fax 0171-41 48 00, e-post hagaslott@sejour.se
telefon bokning 020-15 30 00, e-post bokning bokning@sejour.se    |   sitemap   |   om cookies