Historia

Ett besök i Skokloster är som att ta ett steg in i stormaktstiden. Gårdskartan från 1674 över Skoklosters slott och dess närmaste omgivningar visar att platsen där nuvarande Wärdshuset ligger upptogs av humlegårdar. Humlen användes för att tillverka öl, vatten dracks sällan eller aldrig. Närmare slottet låg ett verkstall för godsets arbetshästar och söder om kyrkan vid klockstapeln låg herrestallet för slottsherrens hästar. Stallet som delvis inrymdes i de gamla klosterbyggnaderna fick en ståtlig portal med invigningsåret 1637.

I slutet av 1800-talet projekterades en ny pampig kombinerad stall- och ladugårdsbyggnad  som stod färdig 1894. Den gamla stallbyggnaden vid kyrkan revs men portalen med årtalet flyttades till ladugårdsbyggnaden. Den vackra portalen finns kvar och pryder idag huvudentrén till Skokloster Wärdshus.

Den 8 april 1963 startade ombyggnation av ladugården till restaurang och konferenslokaler. Arbetet pågick till våren följande år och nu tillkom även en hotelldel. Några år senare, i augusti 1969, byggdes det gamla vagnslidret och sädesmagasinet om till konferensbyggnaden Bollhuset.

Den 14 mars 2007 förvärvade Sejour AB Skokloster Wärdshus och har under 2007 renoverats för att ta sin nuvarande form. Wärdshusets restaurang öppnade den 26 juni och hotellet öppnade den 23 juli 2007.

Bengt Kylsberg
Skoklosters slott 1/12 2007

Skriv ut
« Tillbaka
SEJOUR  |  telefon bokning 020-15 30 00, e-post bokning@sejour.se    |   sitemap   |   om cookies